Site logo

Όροι Χρήσης

  1. Η Dreamlab Cybertechnologies Μονοπρόσωπη ΙΚΕ απο εδώ και πέρα αναφερόμενη ως Εταιρεία είναι ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου giatre.gr σκοπός του οποίου είναι: (i) η δημιουργία καταλόγου διαμέσου καταχωρήσεων Πελατών δηλαδή επαγγελματιών και επιχειρήσεων που ανήκουν συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά στον κλάδο υγείας, (ii) η παροχή πληροφοριών στους τελικούς καταναλωτές (εφεξής Χρήστες) που αναζητούν συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά κάποιον Πελάτη, καθώς και (iii) η παροχή υπηρεσιών τόσο στους Πελάτες όσο και στους Χρήστες.

2. Ο Πελάτης είναι επαγγελματίας ή επιχείρηση που νόμιμα ασκεί την παραπάνω δηλωθείσα δραστηριότητα και επιθυμεί να καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο Giatre.gr της Εταιρείας.

3. Η καταχώρηση του Πελάτη στο δικτυακό τόπο giatre.gr περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοσέλιδης ιστοσελίδας ανά σημείο προβολής όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία του Πελάτη ανάλογα με το πακέτο που έχει επιλεγεί (βλ. άρθρο …), στοιχεία τα οποία περιγράφονται στην παρούσα φόρμα συν το βιογραφικό του Πελάτη ή/και άρθρα τα οποία επιθυμεί ο Πελάτης ν΄ αναρτήσει στο blog του δικτυακού τόπου. Δηλώνει δε πως συμφωνεί αυτά ν΄ αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο μαζί με ενδεχόμενες αξιολογήσεις πελατών, καθώς και από πόσους συναδέλφους έχει προταθεί/συστηθεί.

  1. Ο Πελάτης δηλώνει πως τα στοιχεία που τον αφορούν και έδωσε στο παρόν συμφωνητικό είναι αληθή.
  1. Ο Πελάτης δηλώνει πως σε περίπτωση αλλαγής κάποιου στοιχείου που τον αφορά θα ενημερώσει την Εταιρεία αποστέλλοντας email στο [email protected] ζητώντας απόδειξη λήψης και ότι το email διαβάστηκε από την Εταιρεία. Αλλιώς ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία από την λανθασμένη πληροφόρηση των Χρηστών.

6. Ο Πελάτης θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα παρακάτω πακέτα με τους εξής όρους: Δείτε εδώ!

  1. Η εταιρεία ρητά δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ονομαστικά στο δικτυακό τόπο τους Πελάτες, χωρίς να έχει την έγγραφη άδειά τους, που συστήνουν/προτείνουν έναν Πελάτη ή συστήνουν/προτείνουν έναν Πελάτη για συγκεκριμένη ειδικότητα ή πάθηση. Μόνο ο αριθμός των συστήσαντων, ή/και ο αριθμός των συστήσαντων ανά ειδικότητα, ή/και ο αριθμός των συστήσαντων ανά πάθηση θα αναγράφονται εντός του δικτυακού τόπου Giatre.gr στην ιστοσελίδα κάθε Πελάτη.
  1. Ο Πελάτη παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος . Εάν κάποιος Πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Galatista.gr.
  1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας που προέρχονται από 3ους αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

10. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα Giatre.gr της Εταιρείας για: (i) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, (ii) πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, (iii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), (iv) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, (v) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, (vi) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης παραβιάσει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ή άλλως, έχει προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου Giatre.gr.

12. Η Εταιρεία παρέχει ή ενδέχεται να παρέχει στους Πελάτες και στους Χρήστες της ιστοσελίδας της Giatre.gr, τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Giatre.gr ή άλλα θέματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Εταιρεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις αυτών σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία. Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η Εταιρεία καθορίζει τους ειδικότερους όρους για την συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

  1. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα της Galatista.gr θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών, ότι θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες και ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
  1. Ο Πελάτης και οι Χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η Εταιρεία, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για καμία άμεση, έμμεση περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη ζημιά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άϋλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου Giatre.gr, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθούν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου Giatre.gr.

15. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών και Χρηστών του δικτυακού τόπου Giatre.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προστασίας Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντoς αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου Giatre.gr.

16. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση του δικτυακού τόπου Giatre.gr.

  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο Giatre.gr για κάποιον Πελάτη ή Χρήστη, όταν αυτός έχει παραβιάσει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του.